Privacybeleid

Kamp Slapić respecteert de privacy van alle klanten, servicegebruikers en gegevensgebruikers van onze website en heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming – EC 2016/679) geïmplementeerd.

Beheerder van de verwerking van persoonsgegevens: Obrt Kamp Slapić Mrežnički Brig b.b, e-mail info@campslapic.hr
Het adres van onze website is: https://www.campslapic.hr

VERZAMELING en GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen of accepteren persoonlijke informatie op verschillende manieren. De wijze van verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het type zakelijke relatie op basis waarvan wij gegevens verzamelen, en alleen die persoonsgegevens die voor dit doel noodzakelijk zijn, worden verwerkt.

Door gebruik te maken van de website verzamelen wij gegevens over uw toegangsapparaat en IP-adres. We gebruiken informatie over uw toegangsapparaat en IP-adres om marketingactiviteiten te monitoren en om webanalyses te verkrijgen, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Door gebruik te maken van het contactformulier op de website verwerken wij gegevens zoals naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken dezelfde gegevens uitsluitend voor het tijdig beantwoorden van uw vraag, d.w.z. voortzetting van de communicatie en mogelijke realisatie van zakelijke samenwerking.

Ook verzamelen wij gegevens via uw vragen via e-mail, reguliere post of via andere vormen van communicatie.

Wij verwerken basispersoonsgegevens die wij tijdens de zakelijke relatie verzamelen, bijvoorbeeld naam, achternaam, OIB, adres, e-mail, mobiel of vast telefoonnummer.
Bijkomende persoonsgegevens die afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie kunnen worden verzameld, zijn geboortedatum en geslacht, persoonlijke ervaringen en mening, gegevens voor het uitschrijven van facturen bij het bestellen van enige dienst, gegevens over transacties binnen de zakelijke relatie (soort en aantal verleende diensten, datum van dienstverlening), klantondersteuningsgegevens (vragen, antwoorden en informatie die u in dit kader verstrekt), foto’s, video’s en opmerkingen, die u zelf naar ons verzendt of plaatst, locatie en geografische gegevens, die u aan ons verstrekt ons, uw persoonlijke gegevens, verkregen uit openbaar beschikbare bronnen, waaronder gegevens van sociale netwerken, andere gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw zelf-geïnitieerde vraag of die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten op basis van geldige rechtshandelingen.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als beheerder van de verwerking van persoonsgegevens beschermen wij uw privacy en verwerken wij alleen gegevens die nodig zijn voor zakelijke activiteiten, ongeacht of de gegevens van u zijn verkregen of uit openbaar beschikbare bronnen.
Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is om contractuele verplichtingen na te komen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en diensten te verlenen op basis van uw verzoek.

Wij verzamelen gegevens voor de volgende doeleinden:
Het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit een contract met u;
Uitvoeren van verkopen en/of transacties in het kader van een zakelijke relatie;
Naleving van wettelijke verplichtingen;
Identiteitsverificatie om fraude te voorkomen;
Informeren over producten, nieuws, acties, speciale aanbiedingen, het versturen van promotie- en reclameboodschappen via e-mail, gewone post, berichten naar een mobiel telefoonnummer;
Het leveren van de door u gevraagde diensten (webmeldingen, automatische melding van nieuws, nieuws, enz.);
Ervoor zorgen dat de inhoud en functionaliteit van de website is aangepast aan uw wensen en behoeften;
Adverteren via netwerken zoals zoekmachines en sociale netwerken;
Administratief gegevensbeheer op de website en in ons interne bedrijfssysteem (CRM);
Het uitvoeren van website-onderzoek en -analyse, waaronder het analyseren van de effectiviteit van marketing- en advertentiecampagnes met een online analysetool;

Als we uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die niet worden beschreven, zullen we u voorafgaand aan een dergelijke verwerking relevante informatie over de verwerking verstrekken.

WEBSITE-ANALYSE

Voor het analyseren van onze website maken wij gebruik van de tool Google Analytics van Google. De gegevens die Google Analytics verzamelt over uw gebruik van de website (bijvoorbeeld uw initiële URL, de webbrowser die u gebruikt, taalinstellingen, computersysteem of schermresolutie) worden opgeslagen en geanalyseerd op een server van Google in de Verenigde Staten en worden vervolgens in geanonimiseerde vorm beschikbaar gesteld met behulp van de dienst Google Analytics. Google gebruikt een EU-VS-privacycertificaat en past daarom een ​​passend niveau van gegevensbescherming toe bij de gegevensverwerking. Wij raden u aan het Privacy Statement van Google te bekijken voor aanvullende informatie over Google en Google Analytics.

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, behalve in gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren.
Alleen bevoegde personen en partners die ons zakelijk ondersteunen (verwerkers) hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Met geautoriseerde partners is een overeenkomst over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens gesloten, die eenzelfde niveau van bescherming van uw persoonsgegevens biedt. Bij wijze van uitzondering kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer u zelf verzoekt en ons toestaat uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij.
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde verwijdering en toegang met behulp van technische en fysieke beveiligingsmaatregelen op een zodanige manier dat de verzamelde persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN EN OPTIES

Het is uw recht om te allen tijde en zonder uitleg te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen, beperken, beëindigen of permanent verwijderen uit de administratie. Intrekking van toestemming/toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot de intrekking ervan.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een verzoek te sturen naar het bedrijfsadres of officiële e-mail.
Bij intrekking van toestemming worden uw persoonsgegevens vernietigd, behalve wanneer verdere opslag wettelijk is voorgeschreven.
U kunt ervoor kiezen om de gevraagde informatie niet met ons te delen, maar houd er rekening mee dat bepaalde informatie nodig is om een ​​antwoord te kunnen geven op uw vraag en feedback over de gevraagde dienst en/of product.

GEGEVENS WISSEN WANNEER HET DOEL VAN DE VERWERKING IS VERVULD.

In gevallen waarin de verwerking en bewaring van gegevens is gebaseerd op een contract of wettelijk is bepaald, is de bewaartermijn afgestemd op het contract of de wet.
We behouden ons het recht voor om alle informatie uit databases en records te verwijderen, waarvan er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat ze onwaar of onnauwkeurig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving.
Het recht om uw persoonsgegevens te wissen is niet van toepassing in gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens wordt bepaald door rechtshandelingen en bindend is.

Het privacybeleid is geldig vanaf 26 mei 2018